Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN webinar-trio - desember 2020 og januar 2021

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektnummer:

322959

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Organisasjon:

Geografi:

Siden august 2020 har EHiN hatt en webinarserie gående, om viktige og relevante teamer innen e-ehelse. Grunnen til at dette foregår i webinar-form, og ikke som vanlig seminarer er Covid-19 pandemien. Dermed foregår produksjonen på Kreftforeningens Vitensenter uten publikum, og strømmes ut gratis på EHiN sine hjemmesider. For å bli en standhaftig plattform på e-helsefeltet samler EHiN eksperter og spesialister fra helsesektoren, næringslivet, akademia, etater, direktorater og kommuner. I webinarene diskuteres, drøftes og debatteres det dagsaktuelle e-helsetemaer. Webinarene er ment som en scene for å fremme norsk e-helse, ved å skape en dialog- og debattplattform for utviklingen av den norske digitale e-helserevolusjonen. Siden august 2020 har EHiN, sammen med Vitensenteret, produsert fem webinarer. Denne søknaden gjelder for de neste tre webinarene i serien.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet