Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

Alternativ tittel: Norsk: Målesinstrument for kvalitet i frukt

Tildelt: kr 0,50 mill.

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn i dag. Prosjektmålet er å verifisere teknologien i en industriell produksjonslinje.

The results in the project further validate the potential for a technology that can help reduce food waste and increase fruit consumption. The project results are promising and the cooperation between NTNU and the industry partner will continue. To enable commercial utilization of the technology further research and market analysis are required.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020