Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

Tildelt: kr 0,30 mill.

Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad om hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn Plattform. Reduksjon av utslipp fra maritim transport vil kreve en utbygging av infrastruktur for produksjon, lagring og bunkring av grønne energibærere, som elektrisitet, hydrogen, ammoniakk, metanol og biogass. Noen tekniske løsninger finnes allerede, men hvordan et totalt system skal kunne fungere og samspille eksisterer det i dag lite kunnskap om. Her vil det bli store behov i hele verden, og det vil åpne seg store eksportmuligheter. For å redusere kostnaden til slike systemer vil det kreves: - Mer fleksible og skalerbare løsninger - Bedre kapasitetsutnyttelse gjennom effektstyring - Økt standardisering - Mer kunnskap om risiko og sikkerhet ved lokal produksjon, lagring og bunkring - Økt TRL for nøkkelteknologier - Høyere virkningsgrad på systemnivå Hovedprosjektet vil få frem mer kunnskap om disse områdene, samt å demonstrere konkrete piloter som kan vise til redusert kostnad for alternative drivstoff, økt brukstid og standardiserte løsninger. Prosjektet vil presentere og demonstrere løsninger på effektutfordringer som vil komme ved økt bruk av landstrøm og fremtidig produksjon av e-drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Noen muligheter for å løse disse utfordringene kan være fleksible og skalerbare infrastrukturløsninger, effektstyringssystemer, prediksjon av forbruk- og kapasitetsbehov, samt energilagring i ulike former. For bunkring av nye energibærere fra havn til skip er det også et stort kunnskapsbehov for å avdekke hvilke teknologier som eksisterer, hvordan de kan utvikles og standardiseres og for å belyse sikkerhetsutfordringer knyttet til bunkring. Energiforsyning, lagring og bunkring er gjennomgående tekniske områder hvor det finnes mange enkeltløsninger, men hvor det integrerte systemet i liten grad er utviklet eller demonstrert ved flere ulike energibærere.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform