Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Tactile sensory impairment of C-LTMR afferents in preterm children

Alternativ tittel: Taktil-sensorisk svikt av C-LTMR-afferenter hos premature barn

Tildelt: kr 4,2 mill.

Øm berøring er en viktig del av en mors omsorg: den trøster, beroliger og muliggjør regulering av opphisselse hos nyfødte. En spesiell gruppe nervefibre er avgjørende for at mennesker - som andre pattedyr - kan oppfatte og nyte langsom behagelig strykning. Disse kalles C-LTMR nervefibrer. Det er foreløpig ikke kjent i hvilket stadium av menneskelig utvikling disse nervefibrene er ferdigutviklet, og om veldig premature spedbarn fullt ut kan oppfatte og ha nytte av langsom, strykende berøring. For å besvare dette spørsmålet vil det aktuelle prosjektet utvikle statistiske metoder for å analysere relevante data fra mennesker og mus. Menneskedataene, samlet av en prosjektgruppe i Tyskland, vil informere om a) på hvilket tidspunkt mellom fødsel (svangerskapsalder) og etter fødsel (fødselsalder) prematurt fødte barn kan oppfatte og reagere på langsom berøring; b) om berøring hjelper til med å regulere opphisselse, og i så fall fra hvilken alder. Hos mennesker er det ikke mulig å aktivere kun C-LTMR, ettersom andre nervefibre alltid vil bli aktivert også. Det kan imidlertid gjøres i mus. Dataene fra mus vil bli samlet inn av en gruppe i Frankrike og undersøke hvordan selektiv aktivering eller inhibering av C-LTMR påvirker museungers opphisselse og reaksjon på sosial interaksjon. Prosjektet vil prøve å integrere og analysere disse dataene sammen ved å utvikle nye statistiske metoder. Mange analyser av fysiologiske mål på opphisselse slår sammen dataene over tid, dvs. danner middelverdier innen et visst tidsintervall. Vi vil utvikle nye metoder som skal utnytte hele signalforløpet og dermed gir mer presis informasjon om hva som endrer seg over tid. Videre vil vi undersøke hvordan foreldrenes holdninger til berøring påvirker deres berøringsatferd overfor deres prematurt fødte barn. I sin helhet vil prosjektet muliggjøre en ny forståelse av sensorisk svikt med tanke på oppfatningen av langsom øm berøring. Resultatene kan ha konsekvenser for pleie av premature spedbarn.

Affective touch is of central importance in social interactions and early development of mammals. It is transmitted by a neural pathway originating in the C-low-threshold mechanoreceptors (C-LTMRs). C-LTMRs are highly reactive to tactile stimulation observed in maternal care – licking behaviour in mice and slow stroking in humans. Thus, C-LTMR mediated touch is one of the earliest forms of communication that enables the new-born to regulate arousal and emotions. We aim to investigate sensory impairment of C-LTMR mediated touch in preterm-born infants and to map the time window of C-LTMR development. We will also investigate how such sensory impairment and parental characteristics affect the interaction of parents with their children. The project can provide results important for understanding tactile sensory and social impairments by combining clinical research on pre-term born infants, animal models and innovative statistics. The results can provide ground-breaking insights into sensory developmental processes and lay the ground for a clinical intervention in preterm-born infants.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering