Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Future Arctic livelihoods and biodiversity in a changing climate

Alternativ tittel: Framtidas arktiske levemåte og biodiversitet i et klima i endring

Tildelt: kr 3,3 mill.

De siste årene har Arktis opplevd eksepsjonell nedgang i havis og stadig mer uforutsigbart vær på land. Disse store endringene undergraver etablerte mønstre for jakt, fiske, høsting og reindrift i urfolkssamfunn og lokalsamfunn i spredt befolkede områder. Disse endringene skjer i sammenheng med omfattende økonomiske, kulturelle og politiske endringer og økende kommersielle interesser med fokus på de samme områdene. FutureArcticLives' hovedspørsmål er: Hva er de sannsynlige fremtidige konsekvensene og tilpasningsmulighetene for småskala fiskere og ressursbrukere i Arktis i møte med klimaendringer og endringer i biologisk mangfold? Vårt fokus er på tradisjonelle inuittjegere og småskala fiskere på Grønland, og samiske reindriftsutøvere og småskala fiskere i Nord-Norge og Sverige. Prosjektet vil ta for seg endringer i biologisk mangfold som følge av klimaendringer og hvordan dette påvirker næringsliv og velferd (wellbeing) for bygde- og urbefolkning som er avhengige av naturens bidrag til menneskene. Prosjektet vil også ta for seg politiske og juridiske føringer for tradisjonell ressursbruk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Funn fra intervjuer og en spørreundersøkelse rettet mot reindrifta vil bli kombinert med registerdata. For arbeidspakken med fokus på småskala fiske i Porsangerfjorden i Finnmark vil visuelle metoder og kartbiografier bli benyttet som en metode for å belyse lokale endringer. En analyse av gjeldende og potensielle regler for ressursregulering av småskala fiske og reindrift vil bli utviklet for å formulere mulige alternativer for å redusere endringer i biologisk mangfold

Recent years, the Arctic has experienced exceptional decline of sea ice and increasingly unpredictable weather on land causing rapid large-scale ecological and biodiversity changes undermining established production patterns of hunting, fishing, gathering and herding by rural and indigenous communities. These changes occur in a context of far-ranging economic, cultural and political change and commercial interests focusing on the same areas. FutureArcticLives' main is question: What are the likely future impacts and adaptation possibilities for small-scale primary resource users in Greenland and Northern Sweden and Norway in the face of climate and biodiversity change? Focus is on traditional Inuit hunters and small-scale fishers in Greenland, Saami reindeer herders in northern Sweden and Norway and the coastal Saami in the Porsanger Fjord in Norway, but in the context of broader interests and commercial operations. Hence, the project will address biodiversity change as a consequence of climate change and the implications for rural and indigenous populations relying on natures contribution from terrestrial and marine hunting and whaling and small scale coastal fishing to reindeer husbandry in boreal forest and taiga. The project will address policy and legal studies at the international, EU, and national legal and policy context. To this end, the project will conduct key stakeholder interviews and do questionnaire surveys to collect new data and combine this with existing register data in ways not previously attempted to produce new data sets. The analysis will assess and attempt to validate resource user observations and local knowledge as a means to enable predictions of biodiversity trends and develop a community-based monitoring system. Time-space models and future scenario simulations will be developed to evaluate welfare consequences in scenarios of future biodiversity change and new income sources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram