Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nitrogenanriket fiskegjødsel

Tildelt: kr 0,30 mill.

Fiskeslam har vist seg som et utmerket gjødselprodukt med særlig stor verdi som fosforgjødsel men også som nitrogengjødsel, forholdet mellom dem er skjevt i forhold til plantenes behov. I dag blir den ikke optimalt utnyttet. N2Applied har utviklet en teknologi for behandling av bl.a. husdyrgjødsel som tilfører nitrogen og dessuten reduserer ammoniakk- og drivhusgassutslipp og lukt. Denne teknologien vil bli utviklet for fiskeslam eller biorest a fiskeslam, og produktene vil bli sammenlignet med dagens produkter av fiskeslam. Både agronomiske og miljømessige effekter vil bli vurdert.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder