Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

Alternativ tittel: Cybersecurity and data flow in applications supporting and distributing data with differentiated security grade classification

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

323117

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For at flyindustrien skal nå sine industrimål om effektivitet, må teknologi undergå en digitalisering, eller en fornying og utvikling. Dette er høyest relevant for Indra Navia. Flyindustrien er en konservativ bransje, og teknologien ligger noe bak. Mens teknologien utvikler seg, har også informasjonssikkerhet, trusselbildet, og angrepsmetoder utviklet seg. Den høyeste prioriteten er å opprettholde tryggheten, og derfor burde ikke teknologien digitaliseres videre uten en grundig undersøkelse av informasjonssikkerhet i en moderne sammenheng, siden dette kan skape store risikoer dersom det ignoreres. En videre digitalisering av flytraffikkontrollsystemer vil innebære en kombinering av gradert og ugradert data. Derfor må det være fokus på dataflyt og informasjonsutveksling. Videre kan skyløsninger bli implementert, hvor strenge krav for konfidensialitet, integritet, og tilgjengelighet er nødvendig. For at teknologien skal være trygg å bruke, kan ikke sikkerheten ligge bak moderne sikkerhetstiltak, selv om at flyindustrien er konservativ og som regel ligger bak med tanke på implementering av ny teknologi. Potensielle angripere kan være alt fra nasjonsstater under krigstid, terrorister, industrikonkurrenter, til uvitende skøyere.

Indra Navia utvikler framtidens kontrollsystemer for overvåkning, navigasjon og kommunikasjon i den sivile luftfarten. I videreføringen av vår teknologi innenfor fjernstyrte tårn til Avinor er nå Indra Navia inne i en fase rundt industriell forskning hvordan dette videreutvikles og digitaliseres. Prosjektet er utvikling av høyteknologiske løsninger med scenarioer og simulatorer for å bidra til digitaliseringen og skytjenester for en mer miljørettet luftfart. Det er svært viktig å ha sikkerhet i fokus i alle ledd innenfor luftfart og dette prosjektet retter seg spesielt inn mot informasjonsutveksling på tvers av nettverk. Videre vil prosjektet se på beskyttelse av dataintegritet i forbindelse med utveksling av sensitive eller kritiske definerte data mellom datanettverk. I tett samarbeid med akademia som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil også prosjektet kunne styrke næringslivssamarbeidet for sentrale høyere utdanninger innenfor IT og system engineering.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd