Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Tildelt: kr 99 999

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - og diskutere samfunns- og næringsutvikling i et Nordområde/arktisk perspektiv. I Tromsø utfordres gruppa til å fremme sine analyser i et eget møte med styringskomiteen for Arctic Frontiers og norske og internasjonale ambassadører. Programmet er non-profit. Finansiering fra personlige stipend fra Forskningsrådet og Sparebanken Nord-Norge (totalt 15 deltakere), og de øvrige har blitt finansiert av egen institusjon eller ambassader. EL 21 må bli anderledes. Vi vil å prøve ut en digital plattform som vi også ønsker å dra nytte av for seinere EL arrangementer. Vi vil invitere ca 5 deltakere fra hvert av de siste 5 årene til å ta del et digitalt seminar med studio i Tromsø. Vi ønsker å knytte årskullene sammen ved å invitere dem inn i en digital arena siste uka i januar, i forkant av Arctic Frontiers 1-4. februar 2021. Klimaspørsmål, næring og samfunn har stått sentralt i EL siden oppstart. Målet er å få disse ca 25 tidligere deltakere til å debattere klimaendringene og hvordan disse påvirker dem personlig, deres arbeidsmuligheter og samfunnet, og analysere påvirkningene i mer grisgrendte og industrifattige nordområder fra samfunn lengre sør. Videre hvordan de ser for Covid-19 implikasjoner for ungdom i utdanning eller i starten av karrieren, og at denne diskusjonen blir en del av ungdommens røst in i Arctic Frontiers når det gjelder hvilke implikasjoner man kan se for seg for utviklingen i Nordområdene. Arrangementet gir også en eksklusiv nettverksmulighet i tider der vi ikke kan møtes, og slik bidra i utviklingen av et forum og nettverk for støtte, utveksling, diskusjon og øke innovasjonspotensialet blant disse unge for bærekraftig utvikling over hele Arktis.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima