Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Stratospheric diagnostics using infrasound and atmospheric model data for risk mitigation to energy related businesses

Alternativ tittel: Towards a better prediction of extreme winter-weather events using low-frequency sound waves (StratoWatch)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323209

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Endringer av vind og temperaturer i stratosfæren, (et atmosfærisk lag på ca. 15-50 km over jordoverflaten, opptil fem ganger så høyt som et kommersielt fly i luften), kan sterkt påvirke ukentlige eller månedlige temperatur på bakken. Endringer i den stratosfæriske polarvinden som kalles «Sudden Stratospheric Warming» (SSW), kan føre til hardere vintre i Europa og Nord-Amerika. Et eksempel er «Beast from the East» som fant sted i februar og mars i 2018. De ekstreme værforholdene kom etter en SSW og denne SSW-en påvirket det meste av den nordlige halvkule med 95 dødsfall i totalt 19 land. Industrien har et klart behov for analyseverktøy som kan forklare disse infralyd-dataene og hvordan de kan gi en bedre predikasjoner av virkningen av SSW-er på jordoverflaten. STRATOWATCH-konseptet prosesserer tilgjengelige atmosfæriske modeller og prognoser for så å kombinere denne informasjonen med et unikt datasett av atmosfærisk infralyd (lavfrekvent lyd som vanligvis ikke er hørbar for det menneskelige øret). Instrumentene fanger opp signaler fra stratosfæren og gir kontinuerlige måledata som få andre målinger gir. NORSAR har ny forskning som har sett på infralyd fra havbølger som kan gå over lange avstander igjennom atmosfæren. Denne forskningen gir verdifullt bidrag til overvåking av stratosfæren i nær sanntid. STRATOWATCH er en konseptuell web-basert plattform for stratosfærisk overvåking og SWW-deteksjon. Denne teknologien er i utviklingsfasen og ved implementering av nye forskningsresultater vil det ha mulige bruksområder for lengre værmeldinger (uker til måneder). Det forventes at STRATOWATCH vil kunne være verdifullt, for eksempel innen produksjon av fornybar energi og energihandel.

We have developed a concept design of the pilot platform for data stream visualization with stratospheric diagnostics together with near-realtime atmospheric infrasound data. This concept received feedback from one test-user and developed to its final stage. STRATOWATCH collects, processes and presents information in a compact way to help decision making related to the energy market and weather regimes resulting from stratospheric variability. The qualification project led to two main deliverables: (1) a concept web-based platform for stratospheric monitoring, and (2) a detailed market analysis report. We also developed a roadmap for profitable business, including comprehensive analyses of market potential and test-user feedback. Our market research and the feedback received from our partners show that the concept platform is not ready for commercialization but that, with additional infrasound research, a commercial partnership with weather modeling experts (e.g., ECMWF) is feasible.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUKommersialiseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFinans og bankPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderKlimaKlimaKlimasystemet og klimaendringerFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologi