Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2021

Tildelt: kr 99 999

Konferansen Mobilitet 2021 arrangeres digitalt 16. - 17. februar 2021. Hovedtema for konferansen er: "Rethink Mobility - Transport og reisevaner etter Covid-19". Lenke til konferansens hjemmeside: https://mobilitet2021.no/ Konferansen vil være basert på forskning og belyse viktige problemstillinger innen mobilitetsområdet. Den skal være en digital møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål. Hvordan Covid-19 har påvirket vår mobilitet og hvilke langsiktige endringer vi kan vente oss, er hovedtema. Det blir også foredrag og diskusjoner om grønn omstilling og en rekke andre viktige og vanskelige utfordringer. Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Deltakerne blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) er hovedarrangør sammen med 16 sentrale aktører innen samferdselssektoren. Partnere er: NAF, Avinor, Nye Veier AS, SINTEF, ITS Norway, Ruter, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, KNA, NHO transport, Virke, Drivkraft Norge, Kollektivtrafikkforeningen, Kystverket, Norsk Hydrogenforum og NLF.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025