Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Turné av populærvitenskapelig teaterforestilling og foredrag om vaksine og immunologi. Rettet mot innvandrerbefolkningen og barn og unge.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Helsedirektoratet foreslår at vi "i høyere grad appellerer til følelsene" for å understreke alvoret i pandemien landet vårt går gjennom. Innvandrerbefolkningen er overrepresentert blant smittede og sykehusinnlagte. Regjeringen ønsker derfor mer informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For å svare på disse utfordringene foreslår vi teater som formidlingsverktøy. Teater appellerer til følelser og går klar av språkbarrierer. Universitetet i Bergen anvender derfor foretaket Forskning Til Folket for aktivt å kunne delta i ordskiftet blant migranter, barn og unge om helse. Når vaksinen mot korona omsider er klar vil Forskning Til Folket levere tilpasset informasjon til befolkningen, ved ganske enkelt å fortelle hvordan en vaksine fungerer. Vi vil bygge bro og tillit mellom helsesystemet og dem som av ulike grunner skygger unna helsetjenestene. Innvandrere kan ha erfaring som grunngir økt skepsis til autoriteter, det være seg staten eller vitenskapen. Bruker vi pekefinger og bombardering med fakta får vaksineskeptikeren bekreftet sitt inntrykk av forskere som bedrevitende elite. Ved heller å unngå fagspråk, bruke humor, kjente dagligdagse metaforer og inkludere publikum skaper vi en forståelse av at forskere er på folkets side. På scenen får publikum selv spille virus, immuncelle, vaksineforsker og sykesøster, og får dermed oppleve flere perspektiv i immunresponsen: Hvorfor vi må bli syk for at et virus skal kunne overleve. Hva immuncellen «vil» med livet sitt, og hvordan den oppdager og fanger viruset. Publikum spiller immunceller med ansvar for å beskytte sidemannen mot virusinfeksjon. Da blir oppgaven konkretisert og forståelig for niåringen så vel som han med begrenset norskkunnskap. Vi samarbeider med Vitensenteret VilVite for distribuering av tiltaket ogi ber Bergen Kommune oppfordre skoler og innvandrerorganisasjoner til å ta imot oss. Formidler har PhD i molekylærbiologi og MFA i teater. Hun danner bro mellom det medisinske fagmiljøet og folket.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester