Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Biobasert plast og polymerindustri

Tildelt: kr 0,30 mill.

Forbruket av plast i verden er stort og medfører stadig større miljøkonsekvenser. For å gjøre bruk av plast mer bærekraftig må resirkuleringsgraden kraftig opp og fornybar råvare må erstatte fossile. Bruk av fiber og nanofibriller fra tre har et stort potensiale som råvare for biokompositt og biopolymere. De er biobaserte og fornybare, og muliggjøre økt resirkuleringsgrad gjennom sin forbedring av plastens mekaniske egenskaper. De kan også direkte erstatte fossile polymere. Saugbrugs har arbeidet målrettet sammen med forskningsinstitutt, teknologileverandører, og mulige sluttbrukere for å finne nye anvendelsesområder for trefiberbaserte produkter innen termoplast og herdeplast. Flere utfordringer gjenstår i forhold til økt bruk av grønne løsninger i verdikjeden: 1) hvordan øke bioandelen utover dagens nivå, til «100 % grønne løsninger», 2) hvordan få aksept for de nye løsningene i markedet, 3) hvordan gjenvinne og resirkulere de nye produktene, 4) identifisere biobaserte råvarer i tillegg til fiber og nanocellulose, 5) beskrive bærekraft og redusert miljøbelastning for de nye løsningene. For å sikre rask implementering må det etableres direkte utviklingsarbeidet mellom materialprodusenten (Saugbrugs) og kunden som benytter de nye materialene. Kunden må få erfaring med de nye produktene og løsningene, de må tilpasses deres behov, og det behøves gode eksempler og demonstratorer for å få til en rask overgang til en grønnere næring. Kundene må også utvikle sine nåværende produkter og produksjonsløsninger. Gjennom et forprosjekt ønsker Saugbrugs å etablere et konsortium og en prosjektplan for et «Grønn-plattform» hovedprosjekt langs disse linjene. Gjennom hovedprosjektet vil dette skape nye arbeidsplasser i hele verdikjeden og sikre økt vekst og eksport, samt lede til mer bærekraftige og biobaserte produkter med redusert bruk av petroleumsbaserte råvarer eller helseskadelige materialer og økt resirkulering av plast.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform