Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 NINA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Siden siste rapportering i april ferdigstiller vi nå artikkelen for modellering av klimaets innflytelse på amerikansk fuglemigrasjon, og studerer hvordan årlige forskjeller i temperatur og nedbør over Nord- og Sør-Amerika historisk har påvirket fuglevandringstidene om våren og høsten, og hvordan dette kan endre seg på kort sikt med klimaendringer. Vi brukte maskinlæring og den norske superdatamaskinen Sigma2 i denne studien for å forhåndsbehandle hundrevis av GB med eBird-data. Vi er også midtveis i artikkelen som omhandler hvordan maskinlæringsavledede lydlandskapsfunksjoner kan sammenlignes med klimaegenskaper som kovariater for fuglearter og artsrikdom ved å bruke 6 års kontinuerlig opptak fra et sted i Ithaca, New York. Vi bruker også Sigma2 på dette prosjektet for å utlede lydbildefunksjoner fra mange TB med lyddata. Kandidaten er også midtveis i en estetikk- og filosofioppgave der han studerer hvordan digital kunst kan utvide innflytelsen fra vitenskapelig arbeid og offentlig bevissthet knyttet til miljøet, spesielt i sammenheng med bruk av lydkunst. Dette inkluderer en casestudie der han bruker hundrevis av fuglelyder hentet fra Sound of Norway-dataene for å illustrere romlige og tidsmessige endringer i det norske skoglydbildet. I Sound of Norway-prosjektet har kandidaten hjulpet til med eksperimentell design, inkludert identifisering av passende steder for å sette opp mikrofoner, vært ute i felten og installert mikrofon/solcellepanel/batterisystemer, analysert migrasjonstidspunkter og artsrikdom som funksjon av breddegrad, og studert hvordan utplasserte opptakere kan supplere feltbaserte fugleundersøkelser. Dette arbeidet vil snart bli publisert som en NINA-rapport og en vitenskapelig artikkel neste år. I tillegg har kandidaten vært involvert i Yellowstone snøscooterprosjektet, der han analyserer tettheten av fuglelyder før og etter snøscooterdeteksjoner for å studere hvordan fugler reagerer på og kommer seg etter støyforurensning. Dette arbeidet vil også bli publisert som en NINA-rapport, og en vitenskapelig artikkel neste år. Kandidaten har også assistert medveileder Sarab Sethi med en artikkel som snart skal sendes inn som studerer hvordan maskinlæringsavledede lydlandskapsfunksjoner kan generaliseres på tvers av økosystemer og hvor mye en endring i lydbilde representerer en endring i artsrikdom. Hans rolle var å utlede maskinlæringsfunksjoner og andre akustiske indekser fra de 6 årene med Cornell-lyddata på Sigma2. Kandidaten tar også sitt siste kurs ved Universitetet i Oslo denne våren om musikk og maskinlæring, og vil ha et kursprosjekt, potensielt med fokus på lydstiloverføring, som også kan bli en publikasjon.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren