Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NIBIO (2021-2024)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Tittel: Molekylær foredling for patogenresistens hos jordbær PhD prosjektets hovedmål er å utvikle verktøy og kunnskap som kan brukes til å ta fram jordbær som er tolerante mot meldugg. Sykdommen er et vanlig og økende problem i Norge, spesielt vid dyrkning av jordbær i tunnelveksthus, som leder til redusert avling. Prosjektet kan delas inn i tre deler. I. Utvekling av en modell for genomisk seleksjon innom melduggresistens hos jordbær. II. Populasjonsstudie av jordbær for å finne hvordan den genetiske variasjonen har endret seg i foredlingsprosjekt. III. Studie av jordbær melduggspopulasjonen i Norge for å finne dess genetiske variasjon. Hagejordbæret, Fragaria × ananassa er en veldig populær og viktig fruktavling som dyrkes over store deler verden under forskjellige klima forhold. På steder med korte vekst sesonger blir det stadig mer vanlig å dyrke jordbær i drivhus og plasttunneler med de fordelen og ulemper det fører med seg. Til tross for fordelene med en forlenget sesong og et mer kontrollerte miljøet, kan denne typen dyrking føre til tap på grunn av høyere sykdomspress fra utfordrende patogener som Jordbærmjøldogg. Podospheara aphanis (Jordbærmjøldogg) som er en obligat biotrofisk parasitt forårsaker jordbærmugg, en av de mest vanlige og skadelige sykdommene på jordbær. Hovedbehandlingesmetoden mot jordbærmugg som brukes i dag er å behandle med soppdrepende midler. Imidlertid har overforbruk av soppdrepende midler ført til utvikling av resistente patogener og gir bekymring for rester av sprøytemidler på fruktene. To negative aspekter vi i dette prosjektet ønsker å finne metoder for å unngå, slik nat man kan bruke mindre mengde sprøytemidler. I tillegg er mange av de mest vanlige jordbærkultivarerene som dyrkes nå spesielt utsatt/mottagelig for Jordbærmjøldogg. Det er derfor etterspørsel etter nye sykdomshåndteringsstrategier. En tilnærming som kan lette sykdomshåndtering er ved å karakterisere patogenpopulasjonsstrukturen til Jordbærmjøldogg. Dette kan avdekke verdifull informasjon og være et nyttig supplement til utvikling av alternative behandlinger og foredling for økt resistens i jordbær mot patogenet. Dersom patogendiversiteten er høy, vil det for eksempel være nødvendig å utvikle kultivarer med bred resistens. Kunnskap om populasjonsstrukturen kan også lette behandlingsapplikasjoner ved å tilpasse dem til den lokale patogenpopulasjonenav Jordbærmjøldogg.

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder