Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NORCE (2021-2025)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Posisjonen er relatert til nåværende strategiske initiativer i havbruk sitt område. Stipendiaten har muligheten til å utvikle spørsmål rundt modelleringen av fisk appetitt og fôring. Kandidaten forventes å ta hensyn til noen av de følgende biologiske parametere og teknologier for å fremme feltet. Oppgaven vil sette søkelys på innhenting av sanntidsinformasjon og automatisert analyse av fisken gjennom 1) kameraer, 2) ekkolodd, 3) individuell fiskemerking/telemetri. Denne informasjonen vil bli innlemmet med miljøinformasjon for å kunne identifisere noen av følgende: Biomasse, fisk bevegelse og klassifisert atferd (f.eks. fôring, aggresjon og stress), fysiologisk fisk responser (hjerteslag, gjellebevegelse). Bruksområdene omfatter: Bildeanalyse, dataanalysealgoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens, fiskebiologi og atferd, datafusjon og automatisering.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder