Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NORCE (2021-2025)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjekt Dette prosjektet legger det tekniske fundamentet for en ny og fleksibel media modell, kalt control-driven (kontrolldrevet) media. Prosjektet ser for seg en ny modell, hvor medieopplevelser settes sammen og presenteres i sanntid av bruker enheter, basert på online datakilder og innholdsstrømmer. Presentasjoner kan kombinere et mangfold av data kilder og utnytte ulike teknologier for presentasjon, som video-spillere og interaktiv data visualisering. Presentasjoner kan også splittes mellom flere enheter tilhørende en enkelt bruker, eller enheter på tvers av et stort publikum. Ved å dele en felles tidslinje vil forskjellige deler av samme opplevelse kunne presenteres konsistent, og kontroll av avspilling og tidsforskyving vil påvirke hele opplevelsen. I tillegg, ved å gjøre interaktivitet tilgjengelig som en datakilde i systemet, vil media opplevelser kunne tas opp og avspilles i sin helhet, inkludert tilstanden til interactive komponenter. Medie opplevelser kan også fjernstyres i sanntid av samarbeidspartnere eller av et eksternt produksjonssystem, og dynamisk endres etter produksjon til glede for nye seere. Sky-baserte AI prosesser kan også dirigere hvordan en medieopplevelse settes sammen og presenteres for individuelle seere, tilpasset personlige preferanser eller omstendigheter. Vi mener at denne modellen adresserer en rekke utfordringer på tvers av domener og bruksområder. For å illustrere potensialet i et konkret bruksområde, fokuserer dette prosjektet på beredskapsoperasjoner. Likevel, modellen er generisk, og identifiserte muligheter vil trolig også kunne overføres til andre domener. Mål Målet er å definere nødvendige tekniske komponenter for å understøtte denne type medieopplevelser, samt å demonstrere gjennomførbarhet og nytte i forhold til beredskap. I tillegg søker prosjektet bekrefte hypotesen at denne nye modellen er kostnadseffektiv, praktisk og generell, og at den åpner for ny innovasjon. Tilnærming Projektet identifiserer kontroll av media opplevelser som en underliggende utfordring i online media, og foreslår at kontrol skal representeres som en persistent ressurs, uavhengig av data og innholdstyper. Dette prosjektet utvikler en generisk, cloud-basert kontroll mekanisme, som et teknisk fundament for control-driven media. Resultater I første fase har prosjektet definert et nytt, generisk konsept for kontroll av media opplevelser, basert på en rekke scenario fra ulike medie domener, inkludert beredskapsoperasjoner.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren