Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NORCE (2021-2025)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjekt Dette prosjektet legger det tekniske fundamentet for en ny og fleksibel media modell, kalt control-driven (kontrolldrevet) media. Prosjektet undersøker en ny modell, hvor medieopplevelser i større grad settes sammen og presenteres i sanntid, gjerne på personlige enheter, basert på online datakilder og innholdsstrømmer. Presentasjoner kan kombinere et mangfold av data kilder og utnytte ulike teknologier for presentasjon, som video-spillere og interaktiv data visualisering. Presentasjoner kan også splittes mellom flere enheter tilhørende en enkelt bruker, eller enheter på tvers av et stort publikum. Ved å dele en felles tidslinje vil forskjellige deler av samme opplevelse kunne presenteres konsistent, og kontroll av avspilling og tidsforskyving vil påvirke hele opplevelsen. I tillegg, ved å gjøre interaktivitet tilgjengelig som en datakilde i systemet, vil media opplevelser kunne tas opp og avspilles i sin helhet, inkludert tilstanden til interaktive komponenter. Medie opplevelser kan også fjernstyres i sanntid av samarbeidspartnere eller av et eksternt produksjonssystem, og dynamisk endres etter produksjonstidspunkt. Sky-baserte AI prosesser kan også dirigere hvordan en medieopplevelse settes sammen og presenteres for individuelle seere, tilpasset personlige preferanser eller omstendigheter. Vi mener at denne modellen adresserer en rekke utfordringer på tvers av domener og bruksområder. For å illustrere potensialet i et konkret bruksområde fokuserer dette prosjektet på viktige “use cases” fra to domener der media teknologi benyttes; Online media og Beredskap. Likevel, modellen er generisk, og identifiserte muligheter vil trolig også kunne overføres til andre domener. Mål Målet er å identifisere manglende tekniske komponenter for å kunne understøtte denne type medieopplevelser, samt å demonstrere gjennomførbarhet og nytte i forhold til aktuelle utfordringer. I tillegg søker prosjektet å forenkle utvikling av denne type medieopplevelser ved å utvikle en praktisk og generisk programmeringsmodell. Hypotesen er at nye typer medieopplevelser kan fremstilles på en kostnadseffektiv måte og at den åpner for ny innovasjon. Tilnærming Projektet identifiserer kontroll av media opplevelser som en underliggende utfordring i online media, og foreslår at kontrol skal representeres som en persistent og tidsavhengig ressurs, uavhengig av data og innholdstyper. Dette prosjektet utvikler en generisk, cloud-basert kontroll mekanisme, som et teknisk fundament for control-driven media. Resultater I første fase har prosjektet definert et nytt, generisk konsept for kontroll av media opplevelser, basert på en rekke scenario fra ulike medie domener, inkludert underholdningsmedia og beredskapsoperasjoner. I andre fase har prosjektet utviklet en programmeringsmodell for konseptet som åpner opp for videre eksperimentering, og dokumentert dette gjennom vitenskapelig publikasjon (under review).

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder