Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NGI (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Observasjoner og beslutninger tatt av ingeniørgeologer kan være subjektive på grunn av varierte erfaringer, kunnskap og menneskelig skjevhet. Fremskrittet i anvendelsen av kunstig intelligens i geovitenskap kan gi ingeniørgeologer nyttige verktøy for å utføre en objektiv karakterisering av bergmassen og optimalisere designet for å redusere tid og kostnader. Med den økende populariteten til å bruke næravstandssensorteknologi for å innhente høyoppløselige 3D-data fra en bergmasse for analyse og dokumentasjon, er dette doktorgradsprosjektet satt til å fokusere på å finne måter å utnytte og inkorporere næravstandssensorteknologi og kunstig intelligens i to fagområder innen bergteknikk: (1) objektive metoder for bergmassekartlegging og (2) optimering av bergsikringsdesign.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder