Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323311

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med forprosjektet er å utvikle et Grønn plattform hovedprosjekt som utløser investeringer i grønne, bærekraftige løsninger for en ny verdikjede for havbruk til havs. Denne verdikjeden skal levere på FNs bærekraftsmål og EUs Green Deal, spesielt når det gjelder å minimere utslipp av CO2 og andre miljøavtrykk. Forprosjektet skal spisse mål for hovedprosjektet ved å identifisere strategisk viktige kunnskaps- og teknologiområder hvor prosjektet skal bygge ny kunnskap og nye innovative teknologiske løsninger. Norge har behov for å utvikle en ny verdikjede som flytter havbruksproduksjon ut i havet, da dagens havbruksproduksjon innaskjærs ikke gir rom for den bærekraftige vekst mot 2050 som ligger i regjeringens og Stortingets mål, grunnet biologiske og miljømessige utfordringer. Samtidig vil en ny verdikjede for havbruk til havs bidra til omstilling av en petroleumsbasert leverandørsektor mot et nytt globalt marked. En ny internasjonalt ledende verdikjede har et årlig verdiskapingspotensial på opp mot 100 milliarder kroner og sysselsettingspotensial på opp mot 40.000 årsverk. Den nye verdikjeden for offshore havbruk skal bidra til FNs klimamål, ved at CO2 utslipp per tonn produsert fisk minimeres. Verdikjeden skal også minimere andre miljøavtrykk og tilfredsstille samfunnets krav til biosikkerhet og HMS. For verdikjeden fra smolt til slakteklar fisk kan dette skje gjennom valg av teknologiske løsninger, lokalisering, skala, og driftsformer, og full elektrifisering av produksjon og transport i verdikjeden. Dette impliserer også behov for betydelige innovasjoner innen digitalisering og robotisering, samt standardisering av utstyr og operasjoner.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform