Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 6 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Tittel: Teknologiens påvirkning på bærekraftmålene (SDG) i et integrert perspektiv I dag står temaet bærekraftig utvikling i høysetet på agendaen til både samfunn, industri og forskningsinstitutter. Bærekraftmålene (SDG) initiert av FN er et rammeverk som regelmessig brukes for å belyse ulike aspekter ved bærekraft. Disse målene setter søkelys på tre hovedområder: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Disse danner totalt 17 bærekraftmål som henger sammen og går inn i hverandre. Når dette rammeverket brukes av bedrifter, forskere eller beslutningstakere, er tendensen å kun fokusere på et begrenset antall av disse SDG'ene og vanligvis de som er nærmest relatert til forretningsdriften, teknologien eller politikken. Denne forskningen tar et helhetlig perspektiv på SDG-rammeverket og ser på hvordan SDG'er som ikke er direkte i kjernen av teknologien blir påvirket. I dette arbeidet har vi fokus på å kartlegge koblingene til en helseteknologi til hele SDG-rammeverket. Arbeidet som gjennomføres med veiledning fra NTNU, Institutt for Økonomi og Teklnologiledelse, skjær i nært samarbeid med forskningen som fokuserer på FN sine bærekaftsmål ved SINTEF Industri.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder