Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 7 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil i nettet og ved overspenninger som følge av f.eks. lynnedslag. I tillegg brukes til å omdirigere energiflyten for å minimere tapene i systemet. Den vanligste gassen som brukes i bryterteknologi er SF6, blant annet fordi den har svært god elektrisk isolasjonsevne. Dessverre er SF6 den sterkeste klimagassen vi kjenner til, mer enn 23 000 ganger sterkere enn CO2 per kg. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig. En stipendiat ved NTNU begynte høsten 2021 og arbeider med eksperimentell karakterisering og simulering av elektriske utladninger i gass-alternativene til SF6. Et oppsett bestående av en 400 L, 1.5 bar trykktank er montert med spesiallagde elektroder og koblet til en lynimpuls-generator. Avanserte høyhastighetskamera avbilder utladningene i tanken med opptil én milliard bilder i sekundet. En fotomultiplikator registrerer lys fra utladningene, og et høyfrekvent målesystem registrerer strømforløpet. Det har blitt gjort innledende forsøk i både ren luft og ketongass-blanding, og en konferanseartikkel om disse resultatene har blitt sendt inn til Nordic Insulation Symposium 2022. Det jobbes også med å planlegge fremtidige forsøk for å studere utladningene grundigere, samt å programmere det som mangler for å kunne kjøre simuleringer av utladningene slik at labresultatene kan brukes til verifisering av simuleringsmodellen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren