Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 7 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil i nettet og ved overspenninger som følge av f.eks. lynnedslag. I tillegg brukes koblingsanleggene til å omdirigere energiflyten for å minimere tapene i systemet. Den vanligste gassen som brukes i bryterteknologi er SF6, blant annet fordi den har svært god elektrisk isolasjonsevne. Dessverre er SF6 den sterkeste klimagassen vi kjenner til, mer enn 25 000 ganger sterkere enn CO2 per kg. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig. En stipendiat ved NTNU begynte høsten 2021 og arbeider med eksperimentell karakterisering og simulering av elektriske utladninger i gass-alternativene til SF6. Et oppsett bestående av en 400 L, 1.5 bar trykktank er montert med spesiallagde elektroder og koblet til en lynimpuls-generator. Avanserte høyhastighetskamera avbilder utladningene i tanken med opptil én milliard bilder i sekundet. En fotomultiplikator registrerer lys fra utladningene. Det har blitt gjort innledende forsøk i både ren luft og ketongass-blanding, og en konferanseartikkel om disse resultatene har blitt presentert på Nordic Insulation Symposium 2022. Høsten 2022 har fokuset vært å gjøre forsøk for å verifisere en sannsynlighetsbasert beregningsmodell for utladninger i ulike gassblandinger. Planen er å fortsette med disse forsøkene til våren 2023, i samspill med simuleringer, og at dette skal resultere i en tidsskriftartikkel. Disse forsøkene gjøres i både ren luft og i fluorketongass-blanding. Det har også blitt sendt inn et sammendrag om temaet til konferansen ISH 2023. Videre jobbes det med å planlegge forsøk som kan utføres på ETH Zürich, der stipendiaten etter planen skal på utveksling i 2024.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder