Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 8 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Arbeidstittel: Avanserte modelleringsteknikker for kraftmarkeder med stor andel vannkraft Målet med PhDen er å identifisere hvilke usikkerheter som må tas hensyn i fremtidige beslutningsstøtteverktøy og hvordan disse kan representeres i fundamentale kraftmarkedsmodeller med lagerrepresentasjon (vannkraft). Følgende forskningsspørsmål er definert: Hva er nødvendige usikkerhet å vurdere i fremtidige beslutningsstøtteverktøy og hvordan kan de håndteres i kraftmarkedsmodeller generelt? Hvordan kan realisering av kort- og langsiktig usikkerhet representeres og hvordan påvirker representasjonen av ulik usikkerhet ved ulike tidsrammer modellresultatene? Hvordan håndtere samspillet mellom variabilitet og usikkerhet i fremtidig markedssimulator? Arbeidet ved doktorgraden fokuserer på kraftmarkedsmodeller brukt i det vanndominerte nordiske kraftmarkedet med økende andeler av VRE og forbindelser til Europa. Fokus er fundamentale kraftmarkedsmodeller som brukes for produksjonsplanlegging og prisprognosering. I de fleste kraftsystemer brukes korttidsmodeller for drift og prisprognosering som dekker de neste dagene eller ukene, i det nordiske kraftsystemet dominert av langtidslagring av vannkraftmagasiner, krever planleggingen en horisont på 3 -5 år. PhD-arbeidet skal løse modelleringsutfordringer ved hjelp av formell optimalisering, basert på et fysisk system beskrivelse. Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring er derfor mindre aktuelt. Imidlertid kan det være relevant å bruke maskinlæringsteknikker for å generere scenarier, og lage forenklinger for systembeskrivelsen for å redusere kompleksiteten.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder