Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 14 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektet innebærer utvikling av en metode for akselerert utvikling av nye metaller for bruk i pulverbasert additiv tilvirkningsmetoder. Metoden består av en kombinasjon mellom modellering og eksperimentelt arbeid. Delen med modellering består av å simulere størkning ved høye temperaturgradienter for å finne mulige materialkandidater. Lovende legeringer blir deretter prosessert ved bruk av Arc Melting, en prosess med lignende prosessbetingelser som additiv tilvirkning, men med mulighet for billig og hurtig undersøkning av ett større antall kandidater. Mikrostrukturen i legeringene blir videre undersøkt ved optiske mikroskoper og/eller elektronmikroskoper for å få informasjon om den størknede strukturen og dens egenskaper. Så lagt er metoden brukt på flere aluminiumslegeringer der det er beregnet ved hvilken temperaturgradient og størkningsrate overgangen fra kolumnær til ekviakset (CET) dendritt vekst forekommer. Fra disse resultatene er utvalgte legeringer smeltet ved bruk av Arc Melting og optiske bilder er analysert med en bildeanalysealgoritme for å finne kornstørrelsen til den størknede strukturen. Prosessmodeller benyttes for å simulere smeltebadet ved additiv tilvirkning for å kunne forstå bedre hvordan temperaturgradientene varierer lokalt. Målet er skape ett rammeverk for å effektivt undersøke ett større antall legeringer ved å dekke mange materialsammensetninger og velge dem som viser best resultat og derav eliminere dårlige kandidater i ett tidlig stadiet av materialutviklingen.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren