Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 15 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Til tross for bruk av avanserte design-, konstruksjons- og fasilitetsstyringsverktøy, bidrar byggesektoren til omtrent 7% av det globale BNP. Det gjennomsnittlige kostnadsforholdet mellom OPEX og CAPEX er fordelt på 1:6,6. Faktoren varierer avhengig av plassering, energiytelse, kvalitet, energikostnad og BMS (Building Management System) ytelse. Til tross for det lave bidraget til BNP, er AECO -sektoren (arkitektur, ingeniørfag, konstruksjon og drift) ansvarlig for 40% av energibruken i EU. Slik etterspørsel er et avgjørende aspekt ved dagens energikrise som Europa for tiden står overfor. Den høye etterspørselen fører til at flere forskere jobber med nye måter og rammer for energioptimalisering. Et av konseptene bransjen har omfavnet med stor entusiasme var begrepet foreslått av Michael Grieves tidlig på 2000-tallet. DT-definisjonen (digital tvilling) skiller dataflyten mellom et objekt og dets virtuelle forekomst i tre nivåer, avhengig av dataflytretningen og kommunikasjonsmetoden. I begynnelsen var begrepet ikke så populært. Det dukket opp igjen på midten av 2010-tallet, og ble stadig mer populært og attraktivt blant forskere på grunn av forbindelsen med IoT (Internet of Things). IoT, sammen med BIM-objekter (Building Information Modeling), skapte en godt strukturert informasjons- og geometrisk inngang til ulike systemer, som grunnlag for plattformer som gir kommunikasjon mellom fysiske og digitale eiendeler. Derfor lener den økende populariteten til Digital Twin-konseptet blant forskere og involvering av kommersielle selskaper mot det faktum at vi står på kanten av neste revolusjon, som er overgangen fra BIM-modeller til digitale tvillinger. Avhandlingen tar sikte på å lukke dette forskningsgapet ved å foreslå et Federated Semantic Digital Twin (FSDT) rammeverk. FSDT vil slå sammen de mest populære ontologiene i byggesektoren og gi en standardisert metode for en utvidelse av andre ontologier. Hovedutfordringen vil være egnede konverteringer og valg av ontologier for å representere alle systemer, ressursforvaltningsinformasjon, sensordata, VVS-systemer (mekaniske, elektriske, rør) og mange andre. Forskningen vil vise at flere interoperabilitetsproblemer fortsatt er et gyldig og pålitelig problem blant AECO-fagfolk og foreslå et sett med verktøy, metoder og rammer som kan brukes til å lukke dette gapet.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder