Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 16 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Dette tverrfaglige PhD-prosjektet handler om hvordan digitalisering kan bidra til økt bærekraft i byggingen av norsk infrastruktur. Arbeidet skal gi innsikt i hvordan digitalisering kan bidra til vekst, grønn omstilling, økt sikkerhet, bedre beslutninger og effektiv ressursbruk i denne sektoren. Motivasjonen er å bygge en kunnskapsbro over empiriske gap når det gjelder implementering av digitale teknologier og bærekraftperspektiver innen bygging av samferdselsinfrastruktur i Norge. Hovedmålet er å utvikle et digitaliseringsrammeverk for forbedret bærekraftsvurdering i bygging av norsk samferdselsinfrastruktur. Forventede bidrag til forskning er utvikling av en erfaringsbasert metodikk for identifisering og digital innsamling og behandling av data for beslutningsstøtte i valg som skal føre til økt bærekraft. Forventede bidrag til næringslivet er utvikling av et rammeverk for en operativ metode eller retningslinjer for erfaringsbasert metodikk for identifisering, digital innsamling og behandling av data knyttet til økt bærekraft.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren