Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overlevelse. Prosjektet vil fokusere på diffse gliomer og meningeomer, som er de vanligste typene hjernesvulst.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren