Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

I dette prosjektet har vi som mål å bruke kunstig intelligens til å forbedre prognostiseringen for hjernesvulstpasienter basert på digital patologi, radiologi og kliniske data. Mer spesifikt planlegger vi å bruke kunstig intelligens til å predikere reseksjonsgrad, radiologisk tumorvekst og overlevelse. Prosjektet vil fokusere på diffse gliomer og meningeomer, som er de vanligste typene hjernesvulst.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder