Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Databehandling for en ledende Online analyseoppfølging

Tildelt: kr 99 999

Variografisk analyse er mest kjent i geologien og gruvedrift for å kartlegge nye gruvefelt. Det er et viktig verktøy i geostatistikken som blir brukt til å presentere den spatiale relasjonen mellom nabopunktene av et prøveuttak. For et felt i en gullgruve vil et variogram kunne gi et kvantitativt tall om hvor mye gull innholdet varierer ift til avstand til prøvetakingspunktene. Variografi for prosessdata gir mulighet å identifisere variasjon av selve målesystemet, variasjon av prosessen og totalvariasjonen. Sykliske variasjoner som skyldes betjening av reguleringsventiler i en viss frekvens kan identifiseres. Optimal prøvetakingsfrekvens kan også identifiseres og dermed føre til besparelser av ressurser og sikre kvaliteten av analyseresultatene. Denne type analyse av data er per i dag ikke implementert i kommersiell tilgjengelige databehandlingsprogrammer. I tillegg krever bruk av slike databehandlingsprogrammer en høyere akademisk kompetanse som ikke inngår i rollen for prosessoperatørene. Prosjektet skal derfor sørge for å koble databasene med prosessdata til et analyseprogram for variografi utviklet med Python og utvikle et oversiktlig brukergrensesnitt for prosessoperatørene som enkelt kan interpretere utvikling i en tidlig fase. Fokus i prosjektet er å utvikle en pilot basert på 2 til 5 Online målinger. Dette inkluderer testing av brukergrensesnitt for en periode for å avdekke eventuelle mangler. Nikkelverk har derfor behov for en ressurs via forskerpool som kan sikre at det variografisk analyseprogram utviklet med Python og kobling av eksisterende prosessdatabaser ved Nikkelverk foregår effektivt. Prosjektet er en del av skattefunnprosjektet ES662437 Nye Online analysemetoder.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon