Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

Alternativ tittel: ProCase

Tildelt: kr 6,0 mill.

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Målet med prosjektet er å legge grunnlaget for utformingen av ett belegg som kan beskytte stålhylser i geotermiske borehull mot korrosjon og redusere spenning på grunn av den termiske ekspansjonseffekten, slik at styrken til borehullforingen ikke reduseres. Med slike foringer vill det være mulig å øke borehullets levetid og spare energiselskaper for store vedlikeholdskostnader og kostnadene for å bygge nye borehull. Nåværende løsninger på markedet tåler ikke høye temperaturer og det korroderende geotermiske miljøet i geotermiske brønner. Procase er et prosjekt der de norske partnerne Flowphys AS, Ophiolite AS og SINTEF AS sammen Gerosion ehf på Island, skal utvikle en ny trelags foring for borehull. Fokuset i prosjektet er rettet mot geotermiske brønner men materialene vil være relevante for mange anvendelser.

There is an increasing demand in the world for renewable energy instead of fossil fuel, which has caused growth in geothermal energy production worldwide in recent years. Due to the nature of the geothermal fluid in wells, high temperatures and corrosive species, failures can occur that cause abandoning and closing of wells. Currently, the power companies around the world are having to spend an extensive amount of money for repairing damaged wells due to casing failure. In some cases, the wells are even beyond repair so they must be closed off. In Procase the partners Gerosion ehf, SINTEF Industry, Ophiolite AS and FlowPhys intedn to design and develop a three-layered composite casing that can survive the harsh conditions in the wells. The innovative ProCase solution has the potential to start a revolution in the construction of geothermal wells and make geothermal energy accessible to new markets. During the span of the project, the consortium will develop material candidates for the coated thermal insulation layer of the multi-layered casing. The best insulation material candidates will be tested by Gerosion at their laboratory facilities, as well as in a simulated geothermal environment. The feasibility of these different materials will be assessed with material testing in laboratory and in geothermal condition. The goal is to have a prototype produced by the end of this three-year project, which will be achieved after finalizing the design parameters of ProCase. Later, the feasibility of this product on a larger scale will be tested in a real geothermal environment in cooperation with Icelandic energy companies.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS