Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Spot Mongstad skal videreutvikle Mongstad som landets fremste industriklynge med fokus på nye teknologier og bærekraftige løsninger

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323464

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mongstad har alle muligheter! Gigantiske utbyggingsmuligheter og solid erfaring i over 40 år med prosessteknologi. Det siste året har dette søkerkonsortium etablert prosjektet Green Spot Mongstad, et konsept som skal utvikle industristedet til å bli landet fremste industriklynge for nye teknologier. Store muligheter for pilotanlegg og storskalaanlegg for komplette verdikjeder. Grønn plattform vil være det helt naturlige utviklingsløpet for å nå de ambisiøse målsettingene. FoU-miljø er allerede engasjert på delprosjekter, nå skal vi utrede de gigantiske mulighetene for banebrytende teknologi(også i et internasjonalt perspektiv), utrede helhetlig symbiose og få til nye etableringer på Mongstad men samtidig omstille industrimiljøet preget av olje & gass til mer bærekraftige løsninger. Grunnlaget er EY-rapporten fra 2020 som dokumenterer at industriområdet har unik global konkurransekraft. Ved hjelp av FoU-kompetanse, skal konkrete prosjekter som f.eks. pilot- og fullskala-anlegg innenfor oppdrett på land (RAS), vindkraft med batteristøtte, lavkarbon (fly)drivstoff, grønn og blå hydrogen utredes nærmere da de allerede er analysert og identifisert som realistiske satsningsområder for Mongstad Industripark (MIP). FoU-utfordringene vil være å få avklart om de ulike prosjektene kan gi skalerbare verdikjeder, er teknisk gjennomførbare, kommersielt interessante, skape Spin off og ringvirkninger/synergier i en industriell sirkulærøkonomi som er energieffektiv. Prosjektet satser offensivt for å løse komplekse banebrytende utfordringer. Målet er å gå via pilotskala til fullskalaanlegg på Mongstad som arealmessig har alle forutsetninger for å trekke til seg gigantiske etableringer. Forprosjektet skal svare ut de seks hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden som er opplistet. Et hovedprosjekt vil dekke hele verdikjeden med kompetanse, teknologi, industrialisering, distribusjonsnett og markedstilgang på det forprosjektet viser å gi av konkrete forretningsmuligheter.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform