Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Tildelt: kr 0,30 mill.

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende fraktmetoder som helikopter, båt eller bil. En nøkkelutfordring vil bli å identifisere en Use Case som både har stor internasjonal relevans og som inkluderer en sluttbruker med stor vilje og evne til å operasjonalisere løsningen. Utover å bidra til det grønne skiftet, forventes det at den dronebaserte transportløsningen vil føre til økt konkurranseevne grunnet økt forutsigbarhet og redusert behov for menneskelige ressurser. Forprosjektet vil vurdere minimum 3 aktuelle Use Cases, mest sannsynlig konkrete sluttbrukere som er avhengig av tidskritisk transport til/fra 1) sykehus- og/eller helse-institusjoner, 2) offshorenæringen (vindfarm, olje og gass, havbruk), 3) øyer (remote locations). Forprosjektet vil inkludere teknologi-, utstyrs- og tjenesteleverandører, aktører fra relevante FoU miljøer, eksperter innenfor luftfart og også involvere aktuelle sluttbrukere slik at hele verdikjeden er ivaretatt. Hovedprosjektet vil være i tråd med EU's Taxonomy for bærekraftig utvikling. Løsningen som utarbeides i et eventuelt hovedprosjekt skal ha et betydelig internasjonalt marked, den vil være skalerbar og vil inkludere en høy grad av autonomi, avansert beslutningsstøtte og automatisert sikring av luftrommet. Det er også knyttet til disse områdene at de største tekniske utfordringene befinner seg. Regelverket, teknologien og markedet for transport med droner er i tidlig modning og en slik statsing vil bidra sterkt til å åpne et internasjonalt marked for norske leverandører. Det vurderes som sannsynlig at hovedprosjektet vil resultere i høyteknologiske produkter som vil være aktuelle for eksport og at den operative norske løsningen vil få svært høy grad av synlighet internasjonalt.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder