Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Fremtidens klimarobuste, desentraliserte vann-, avløps- og avfallsanlegg

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323515

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I Norge i dag finansieres Vann og avløps- (VA) tjenester av selvkost-prinsippet som skal dekke alle aktiviteter innenfor kommunal tjenesteleveranse. Dessverre viser det seg at denne finansieringsmodellen ikke fungerer med det resultat at infrastruktur og anlegg forfaller. Mange kommuner har store, geografiske områder med lange rørledninger, og med få abonnenter overgår forfallstakten vedlikeholdsbehovet. Ved å bygge mindre, desentraliserte anlegg som kan plasseres der folk bor, og finansieres av abonnentenes VA-gebyrer, slipper man unna store kostnader. I prosjektet fokuseres det på å forsvare en ny finansieringsmodell for drift av et desentralisert anlegg som kan håndtere vann, avløp, avfall og biogass. Anlegget skal også produsere biogass og gjødsel, CO2-fangst til veksthus og ha overvannshåndtering med blå/grønne tak. Denne finansieringsmodellen vil gi nye muligheter for desentraliserte, bebodde områder. Prosjektet retter seg geografisk mot et område på Skoppum, Horten kommune, hvor det er planer om et boligfelt som skal huse ca. 106 personer. Anlegget skal redusere kostnader og effekttopper innen energi- og VA-sektoren, både for innbyggerne og det kommunale og skal; øke energiutbyttet til bydelen, redusere klimagassutslipp, føre til mindre forbruk og mer gjenbruk av vann, utnytte toalettavløp og husholdningsavfall samlet med et vakuumsystem som energikilde for biogassproduksjon, produsere gjødsel og jordforbedringsmiddel fra digestatet. På denne måten demonstrere at vann-, avløp og avfallssektorens klimafotavtrykk kan reduseres med minst 50%. Samarbeidskonsortiet består av miljøet på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Vannklyngen Smart Water Norway- bedriftsklynge med 65 medlemsbedrifter, Horten kommune teknisk og Scandinavian Water Technology AS fra Malte Vinje-gruppen.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder