Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

Tildelt: kr 0,30 mill.

Formålet med forprosjektet er å legge til rette for en storskala kommersiell satsning på "Sjark 2.0" - en helt ny måte å gjennomføre kystfiske på - som er grønnere og tryggere, og som gir økt verdiskaping både gjennom muligheter i Norge og eksport av norsk teknologi og tjenester verden rundt. Sjark 2.0 dreier seg om å forske frem, bygge verdikjeder og kommersialisere en helhetlig løsning på sentrale spørsmål innen kystfiske: Hvordan få kortreist innhøsting av marine ressurser, få fisket de artene man vil, når man vil, på en bærekraftig måte både økonomisk og miljømessig, med økt fiskevelferd inkludert i levendefangst og -lagring? En teknologi- og tjenesteløsning på disse spørsmålene vil ha stort potensial for eksport og å bygge arbeidsplasser i Norge. Sentralt i hovedprosjektet står utvikling av ny teknologi og driftsmodeller for kystfiske med fleksible løsninger for delvis bemannete, fjernstyrte og autonome overflatefartøy i kombinasjon med undervannsfartøy for og enkelt kunne spesialtilpasse systemløsningen til fiskeart og fiskeoppdrag som skal utføres. Dette vil kunne gi energi-, tids- og kostnadseffektiv - og tryggere - gjennomføring av fiskeoppdrag. Nye og grønne energikilder vil kunne erstatte dagens dieseldrevne fartøy, og ny dekksutforming med digitalisering av fiskeutstyr om bord vil muliggjøre kombinasjon av fjernstyrte, autonome og manuelle operasjoner. Ved slutten av forprosjektet vil vi ha et klart definert konsortium, hovedaktiviteter og verdiskapingspotensial for hovedprosjektet. Hovedprosjektet vil føre til betydelig forbedring i kystfisket innen EU Taxonomy-kategoriene "Climate change mitigation" og "Sustainable use of water and marine resources".

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder