Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybrid energilagringssystem med batteri og hydrogen for Zephyros flytende vindturbin

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323663

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med dette forprosjektet er å danne et konsortium som skal levere søknad om hovedprosjekt til Grønn plattform-utlysningen våren 2021. Formålet med det eventuelle hovedprosjektet er å utvikle, bygge og teste et hybrid energilagringssystem for en flytende vindturbin. Systemet skal lagre vindenergi i batterier og som hydrogen. Hydrogen skal lagres på havbunnen, og her vil det undersøkes hvilken ladeteknologi (gass, metallhydrider, etc.) som er mest fordelaktig for denne applikasjonen. Ladeinfrastruktur for elektriske eller hybride fartøyer, både undervanns- og overflatefartøy, skal også bygges og testes som en del av systemet. Energilagringen vil kunne bidra til reduserte energitap innen vindkraft, noe som kan bli et viktig element når vindkraftandelen i den globale energiproduksjonen skal økes kraftig i årene som kommer. Offshore produksjon av hydrogen kan bli et viktig element med flere ulike applikasjoner, som drivstoff til båter/skip, energi til offshore installasjoner (oppdrettsanlegg, olje- og gassanlegg), eller energi til øysamfunn, autonome offshoresystemer o.l. I tillegg vil ladesystemet kunne bidra til at offshore vindturbiner kan benyttes som ladestasjoner for både undervanns- og overflatefartøy med helt eller delvis elektrisk drift. Sentrale FoU-utfordringer i prosjektet vil inkludere utfordringer (både tekniske og sikkerhetsmessige) knyttet til produksjon og lagring av hydrogen på en flytende vindturbin, utfordringer knyttet til lagring av hydrogen på havbunnen, samt utvikling av ladesystemer på vindturbinen som kan benyttes av undervanns- og overflatefartøy.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform