Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114944 AutoHatch. Det første automatiserte hummerklekkeriet som kan møte etterspørselen etter høykvalitets hummeryngel og porsjonshummer

Alternativ tittel: E!114944 AutoHatch. The first ever automated hatchery solution to meet demand for high quality European Lobster.

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektnummer:

323717

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet AutoHatch skal utvikle et fullt ut automatisert og operasjonelt hummerklekkeri til videre skalering. Prosjektet skal underbygge industriell produksjonskapasitet av høykvalitets hummeryngel som skal støtte Norwegian Lobster Farm sin videre skalering av porsjonshummeroppdrett. Prosjektet skal forbedre dagens klekkeprosent basert på kunstig intelligens (AI) og Computer Vision Systemer (CVS) for å avdekke modningsprosess til stamdyr (døgngrader), antall yngel som kommer fra alfanumerisk merkede stamdyr (levende genbank), når på døgnet yngelen klekker, normalfordelingskurven på klekkerperioden for dermed for første gang kunne kvantifisere overlevelse fra klekking til bunnslått stadie (stadie IV). Utover dette, skal prosjektet utvikle sorteringsrobot som skal skille de første 3 zoea stadiene (I- III) fra yngel som er klar for å settes inn i påvekstanlegget (stadie IV). Her skal mekanismer for effektiv utsortering kombineres med bildegjenkjenning og bildebehandling for å kunne sortere 24/7/365. Det skal også utvikles og testes ulike fôrdietter som blir mer tilpasset hummerens ernæringsmessige behov og krav i de tidlige livsstadier. Prosjektet har som mål om at nye metoder og ny kamerateknologi, samt fôrutvikling skal redusere kannibalisme i de tidlige stadier med 20%.

AutoHatch builds on the ongoing H2020-funded AutoMarus led by NLF, in collaboration with ECS and the Eurostars Devaela project. Each project has a unique focus: AutoMarus concerns maturing single-caged EL beyond J-IV, based on Devaela R&D (2016-17). AutoHatch concerns automation ZL hatcheries in the stages up until J-IV. A fibreglass shelf “superstructure” to be shared between cages and incubators has already been prototyped for operational flexibility. AutoHatch takes a multidisciplinary approach to solving the challenges inherent in the project. The challenges include ZL biology, ICT, automation engineering and internal hatchery logistics within and between incubators, incl. transfer to single-cages. We start out by confirming the survival and growth rates of ZL through the incubator water flow and the feed composition. Significantly improving the survival (5%->20%) and growth rate (J-IV maturation in 15 days from 21 days today) are among the goals for commercial success of AutoHatch. Survival and growth rates will be improved by: A) Enabling timely and accurate feeding of the ZL incubator batch. B) Implementing timely and accurate sorting of J-IVs. Both depend on developing the EL-specific automation and CVS. C) Implementing an in-depth mapping of J-III and by novel feed composition to achieve continuously improved survival and growth rates.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS