Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced forecasted valuation models for the real estate market (FutVal)

Alternativ tittel: Avanserte prediksjonsmodeller for eiendomsmarkedet (FutVal)

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektnummer:

323727

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

For hver og en av oss, er et hus ofte vår største innvestering i løpet av livet. Det er derimot ingen verktøy tilgjengelig for private personer for å predikere husets fremtidige verdi. Fremtidige boligpriser er også viktig for samfunnsøkonomien; norske privathjem har en estimert verdi på 9 billioner NOK. Nøyaktig og forståelige modeller for fremtidige boligpriser er derfor viktig for alle, fra privatpersoner til analytikere, investorer, og offentlige institusjoner. Dette prosjektet har som mål å utvikle et verktøy for å estimere fremtidige boligpriser ved å kombinere vitenskapelige fremskritt i maskinlæring med klassiske matematiske metoder. Verktøyet må kunne brukes i sanntid med lett forståelige resultater. Vi kan bruke verktøyet sammen med våre eksisterende estimater for markedsverdi av boliger for å gi alle tilgang på historiske, nåværende og fremtidige estimater av boligpriser på vår eiendomsportal virdi.no. Vi håper at dette kan hjelpe både profesjonelle og privatpersoner med å gjøre mer informerte og tryggere handler i eiendomsmarkedet.

On an individual level, a house is often the single most substantial investment a person makes during his or her lifetime, yet paradoxically there is no access to data-driven tools to assess forecasted values that could impact individual purchasing behavior. Moreover, on a societal level, the total Norwegian residential real estate market is an enormous asset class estimated to be an overwhelming 9 trillion NOK and is a significant aspect of the current economy and future business cycles. Sound techniques for modeling and forecasting the performance of real estate assets are, therefore, crucial for everyone, from individuals to analysts, investors, and public institutions. This project aims at developing an intelligent, real-time adaptive forecasting model by combining modern machine learning and classical mathematical methods, for forecasting future real estate prices. We aim to create a real-time forecasting model, which is still human interpretable, in contrast to a black-box approach. We can use the forecasting model in concert with our existing market-leading model for estimating the current real estate market values to provide a real-time current and future value estimation of the entire real estate market in Norway. The projections can be generated instantaneously and will be available for private parties on our real estate portal virdi.no, and a product we will sell to businesses. The goal is to help individuals and businesses to best manage our largest asset class, real estate.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena