Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Etablere samarbeid som fører til stabil, helårlig bærekraftig forretningsdrift gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Trasti&Trine har kartlagt mulighetene for samarbeid innenfor Fou-miljø, bransje og annen næring som kan skape mer stabil, helårlig og bærekraftig forretningsdrift. Dette gjennom systematisk og kunnskapsbasert utvikling innen for produkt, marked og digitalisering.

En del av kartleggingen består i å kartlegge om det finnes samarbeidspartnere, samt finne de rette for fremtidig prosjekt. Dvs samarbeidspartnere innenfor Fou som har komplementerende kompetanse på kunnskapsformidling, evt ser mulighetene for utvikling av ny kunnskap innenfor bærekraft, personasverktøy og digitalisering. Feks MIMIR, NNR, Universitet, Svanhovd, Bioforsk og andre. Vi vet for lite om hvem som kan være aktuell samarbeidspartner og vi ønsker å finne ut av hvilke miljø som kan være nyttig med tanke på fremtidige prosjekt. Vi har erfaring med prosjektarbeid og vet at de har god effekt på aktuelle utfordringer og gir god nytteverdi på lang sikt. Vår styrke er vår erfaringskompetanse, dette vil vi dele med Fou og kunnskapsbasert forskning med mål om ny utvikling og mer solid drift. En del av vår utfordring i et sårbart og dynamisk bransje med uforutsigbart marked er at vi har for liten og manglende kunnskap på enkelte felt. Vi vil finne samarbeidspartnere innenfor Fou og næring som har noenlunde lik målsetting som vil dele erfaringer, utløse nye ideer, kunnskap og deretter samarbeid slik at alle parter kan gjøre en investering som gir merverdi til nye og innovative produkt, løsninger, metoder og kunnskapsløft til organisasjonen. Vi har også klar innovasjons prosjekt som kan søkes på. Trasti og Trine AS er prosjekteier, prosjektansvarlig og prosjektleder. Se også vedlagt dokument for mer informasjon.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena