Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bruk av metadata innen film/tv produksjon for å skape merverdi for reiseliv og andre servicenæringer.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

323780

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

I en tid der stadig mer film/TV konsumeres på interaktive medier (telefon/Ipad/smarttv mm) mener vi det er et potensial for å gi konsumenten/seerne mulighet til å erverve mer kunnskap om filmens/TV-produksjonens innhold ved å aktivt ta i bruk metadata som kan være plassert "under overflaten"/bruk av "tags"/geodata/metadata/"easter eggs" mv. Vi mener denne kunnskapen vil kunne skape betydelig merverdi og kunne være en "innholdsgaranti" for produksjonen som vises. For eksempel kunne "Prekestolen" (Mission Impossible 4) kunne vært plassert på korrekt geografisk vis via en google maps link for interesserte seere, som søker kunnskap om produksjonens innhold Andre eksempel er for eksempel debatten rundt historisk korrekthet i "Attlantic Crossing" og "The crown". Spesielt interessant kan slike metadata være i reiselivssammenheng, der det antas at et kulturinteressert internasjonalt publikum vil være mer interessert i å besøke Norge etter å ha sett filmer/Tv produksjoner som viser norsk landskap og samfunnsli, og som ønsker å finne ut hvor slike scener faktisk ble spilt inn. Prosjektdeltagerne har stor tro på et slikt prosjekt, og ønsker i fellesskap å drøfte muligheter for å utvikle løsninger som kan presenteres i et ekspanderende marked. For å lykkes med dette vil det kreves et betydelig FoU-arbeid. I tillegg til de tre samarbeidende virksomhetene vil det være naturlig å trekke til seg ytterlige kompetanse, for eksempel ved å trekke inn en ressursperson som John Christian Rosenlund, som er Norges ledende filmfotograf (bla, Bølgen, Skjelvet, Askeladden, Kongens Nei, Tungtvann, Halvbroren, 1000 ganger god natt mfl). Rosenlund er også stifter og eier av selskapet Dry Lab som allerede utviklet systemer for lagring av metadata ved filmopptak.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena