Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

323783

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Formålet med for forprosjektet er å definere og kartlegge de faglige og forretningsmessige grunnlagene for et hovedprosjekt (IPN) som vi antar vi skal søke på i løpet av 2021 (avhengig av resultatene i forprosjekt). Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge og er en viktig aktør innen kulturnæringen. Vi jobber for å bidra til bedre verktøy for å spre kunnskap og leseglede av norsk litteratur, digitalt og fysisk. Produktene til Bokbasen AS tar utgangspunkt i den norske Bokdatabasen og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek, universitet, høyskole og grunnskolen.

Prosjektet har lykkes i å definere forutsetningene for et hovedprosjekt. Under forprosjektet ble det bygget nettverk med aktuelle kompetansemiljøer, aktuelle FoU-metoder ble kartlagt samt at prosjektet ble forankret i verdikjeden.

I forprosjektet Metabok vil Bokbasen i samarbeid med SINTEF Digital etablere grunnlaget for et hovedprosjekt (IPN). Arbeidet vil inkludere en kartlegging av datagrunnlaget, en vurdering av aktuelle FoU-metoder, samt etablering av et konsortium bestående av relevante kompetansemiljø innen FoU og aktuelle bedriftspartnere i prosjekteierens økosystem.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena