Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt eFlows4HPC, Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem

Tildelt: kr 1,1 mill.

eFlows4HPC aims at designing and implementing a European workflow platform that enables the design of complex applications that integrate HPC processes, data analytics and artificial intellegence, making use of the HPC resources in an easy, efficient and responsible way as well as enabling the accessibility and reusability of applications to reduce the time to solution. The overall approach integrates three Pillars, Pillar I - Digital twins, Pillar II Climate, and Pillar III: Urgent computing. Different components from these three widely different user communities will be integrated into a common software stack, eFLows4HPC, that allow to reuse complex workflows in federated HPC infrastructures. The platform and software stack will be validated by use cases organised in the three Pillars. The Pillars will further develop methodologies and complex workflows that will be used as pilots for the industry, climate, and natural hazards communities represented by various EU Centre of Excellence. The Norwegian contribution will be primarily in Pillar III, and be related to implementation of workflows that enable faster than real time tsunami simulations. This will improve the effectiveness of the tsunami simulations, and help enable better tools that form the background for better warning procedures in the future. Integration of existing tsunami models with modern workflows will provide this enhancement. More detailed breakdown of the tasks are listed in the project Gantt Diagram. This Gantt diagram lists only the tasks of the Norewegian partner.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Portefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiResponsible Research & InnovationDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)EuroHPC JUInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDigitalisering og bruk av IKTERA-NETERA-NET CofundIKT forskningsområdeSmarte komponenterIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierSamfunnssikkerhetGrunnforskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningBioøkonomiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorERA-NETLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)LTP2 Klima, polar og miljø