Tilbake til søkeresultatene

SIGMA2-Sigma2

Basisfinansiering for UNINETT SIGMA2 AS – e-infrastrukturtjenester

Tildelt: kr 300,0 mill.

Prosjektnummer:

323839

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor mange forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur for disse tjenestene. SIGMA2 AS er gitt det strategiske og operative ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: - Drifte og videreutvikle en kritisk nasjonal e-infrastruktur - Markedsføre og tilgjengeliggjøre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer fra forskningsorganisasjoner - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur for alle forskningsmiljøer. - E-infrastrukturen som tilbys skal ha følgende egenskaper - Høy pålitelighet og tilgjengelighet - Kosteffektiv - Forutsigbar tilgang - God integrasjon mellom den nasjonale e-infrastrukturen og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (f.eks. EuroHPC, EOSC, PRACE, EUDAT) - Muliggjøre og tilgjengeliggjøre tilgang til exascale og andre fremtidige tjenester og teknologier - Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (f.eks. High Performance Data Analytics, Kunstig Intelligens/Maskinlæring). Målet for prosjektet er å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et godt samarbeid med brukergruppene innen ulike fagområder og andre relevante norske forskningsinfrastrukturer.

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor mange forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur for disse tjenestene. UNINETT SIGMA2 AS er gitt det strategiske og operative ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: - Drifte og videreutvikle en kritisk nasjonal e-infrastruktur - Markedsføre og tilgjengeliggjøre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer fra forskningsorganisasjoner - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur for alle forskningsmiljøer. - e-infrastrukturen som tilbys skal ha følgende egenskaper • Høy pålitelighet og tilgjengelighet • Kosteffektiv • Forutsigbar tilgang • God integrasjon mellom den nasjonale e-infrastrukturen og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (f.eks. EuroHPC, EOSC, PRACE, EUDAT) - Muliggjøre og tilgjengeliggjøre tilgang til exascale og andre fremtidige tjenester og teknologier - Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (f.eks. High Performance Data Analytics, Kunstig Intelligens/Maskinlæring). Målet for prosjektet er å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et godt samarbeid med brukergruppene innen ulike fagområder og andre relevante norske forskningsinfrastrukturer.

Budsjettformål:

SIGMA2-Sigma2

Finansieringskilder