Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: GeoCarb – mineralization of CO2 in geopolymeric slurries to create net-zero emission building materials

Alternativ tittel: GeoCarb – mineralisering av CO2 i geopolymeriske slurrier for utslippsfrie byggematerialer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323847

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

UiS har gjennom FoU-prosjekter ved DrillWell Center og internt finansiert forskning bygget opp betydelig kompetanse innen steinbaserte geopolymerer («kunstig stein»). Som et steg mot miljøvennlig konstruksjon kan geopolymerbetong redusere det opprinnelige karbonfotavtrykket med opptil 80% sammenlignet med Portland Cement-basert betong. Oppfølging av uventede laboratorieresultater - der CO2 har blitt mineralisert i geopolymeriske slurrier - gjør at verdiforslaget kan styrkes ytterligere med mulighet til å også utvikle en karbonfangst, bruk og lagringsteknologi (CCUS). Avhengig av den kjemiske sammensetningen, reaktivitetsnivået og temperaturen under reaksjonen, ble CO2 benyttet og omformet til et mineral med opptil fire vektprosent av geopolymervekten. Metoden er patentert i tråd med PCT/EP2020/083835, innsendt den 30. november 2020. Muligheten til å kunne øke CO2-inntaket og utnyttelseseffektiviteten fra 4% til 10%, eller til og med 20%, kan føre til et netto nullutslippsprodukt. Som følge av et betydelig styrket investeringscase vil slike resultater også kunne rettferdiggjøre ytterligere FoU og kompleksitet. Et unikt verdiforslag er formulert basert på bærekraft, skalerbarhet – og permanent, praktisk, trygg og energieffektiv lagring av CO2. Teknologien kan også fungere som en plattform som støtter den generelle geopolymerindustrien for å etablere grønne byggematerialer for å redusere CO2-utslipp - samt gi en troverdig karbonkredittstrategi for store industribrukere. Spin-off selskapet SafeRock AS har en eksklusiv lisens til teknologien, og jobber tett med UiS og Validé (TTO). Risikoreduserende tiltak på kort sikt legger vekt på teknisk validering og forankring med sluttbrukere, regulatoriske aspekter og prosesseffektivitet. Et positivt kvalifiseringsprosjekt vil danne grunnlaget for et ambisiøst hovedprosjekt for å designe, bygge og optimalisere en reaktor, og oppskalere prosessen ved å justere sentrale driftsparametere.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020