Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: RIMARC Startup II - Investigation and documentation of commercial potential of next minutes wave prediction software

Alternativ tittel: RIMARC Startup II - Undersøkelse og dokumentering av kommersielt potensiale for programvare for prediksjon av neste minutters bølger

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323868

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

RIMARC er en ny programvareløsning som ved hjelp av input fra en standard navigasjonsradar kan predikere bølger på havet 4-8 minutter frem i tid. Tester av en prototype dokumenterer at slike prediksjoner kan utføres. Ved hjelp av RIMARC programvaren er målsettingen å øke sikkerheten og effektiviteten på operasjoner til havs ved hjelp av bølgeprediksjon 4-8 minutter frem i tid. Det er gjennomført flere forbedringer for å muligjøre lengre prediksjonsintervall, bedre nøyaktighet og bedre robusthet fra data fra X-bånd skipsradarer. Det har blitt gjennomført omfattende fullskala målinger med testing i bølgehøyder fra 1.5 til 7 meter. Markedet for RIMARC er alle typer kommersielle fartøy som opererer til havs; offshore service fartøy, subsea service fartøy, passasjer- og cruiseskip, fraktefartøy, fiskefartøy - i utgangspunktet alle fartøy som benytter navigasjonsradar.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020