Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: RIMARC Startup II - Investigation and documentation of commercial potential of next minutes wave prediction software

Alternativ tittel: RIMARC Startup II - Undersøkelse og dokumentering av kommersielt potensiale for programvare for prediksjon av neste minutters bølger

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323868

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

RIMARC er en ny programvareløsning som ved hjelp av input fra en standard navigasjonsradar kan predikere bølger på havet 4-8 minutter frem i tid. Tester av en prototype dokumenterer at slike prediksjoner kan utføres. Ved hjelp av RIMARC programvaren er målsettingen å øke sikkerheten og effektiviteten på operasjoner til havs ved hjelp av bølgeprediksjon 4-8 minutter frem i tid. Gjennom kvalifikasjonsprosjektet har vi undersøkt mer i detalj om markedet for produktet. Vi har hentet inn betydelige mengder med data og statistikk, og hele teamet har fått en bedre forståelse for hvor og hvordan produktet kan passe inn. Når det gjelder forretningsmodell så fremstår det som usikkert hva som er den riktige å satse på. Vi trenger å arbeide med sammen med kunder, samt å utvikle en versjon av softwaren som er nærmere en kommersiell, slik at vi kan gi konkrete tilbud til kunder Interessen for programvaren er betydelig i bransjen. Vi har fått to nue konkrete muligheter for videre samarbeid. De finansielle prognosene er gjennomgått på nytt, og vi mener at de står seg fremdeles. Det vil si at vi forventer en omsetning på 20 MNOK per år for salg av produktet i et etablert marked (= etter 5 år). En tydeligere IP strategi er utviklet, og det har kanskje vært det viktigste bidraget i dette korte prosjektet. Vi har laget skjema som på en forståelig måte beskriver funksjonaliteten i softwaren, og som helt tydelig dokumenterer og plasserer eierskap hos NORCE. Dette har skapt en trygghet i teamet for verdien i produktet, og gjør dialogen med partnere/kunder/investorer mye enklere. Softwaren som er utviklet vil være beskyttet av «Lov om opphavsrett til åndsverk». Vi mener at vi har oppnådd hovedmålet i prosjektet ved at vi har fått bekreftet det kommersielle potensialet i RIMARC programvaren. Vår intensjon er å arbeide videre med kommersialisering, slik at vi kan tilby produktet i markedet i løpet av 2023.

Prosjektet har hatt viktig betydning for prosjektdeltakere og forksningsgrupper i NORCE på den måten at det mer vesentlig mer klart hva som skal til for å få til en kommersialisering av teknologien. Det er klart for oss at markedet etterspør produktet, men det er også klart at det er konkurrenter som tilbyr sine løsninger i markedet for den samme problemstilling. Konkurransen er derfor betydelig. Ved en vellykket kommersialisering ser vi for oss at RIMARC software kan kunne komme til bred anvendelse i den maritime industrien. Vårt mål er å kunne komme i positiv dialog med to av verdens største tilbydere av radarer i industrien (begge japanske). RIMARC vil kunne bidra til tryggere og mer effektive operasjoner til havs.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020