Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Den nevro-sentrale synchondrosens anatomi og rolle i wobbler syndrom H-20-47-553

Alternativ tittel: Anatomy of the neuro-central synchondrosis: the structure that can explain cervical vertebral myelopathy ("wobbler") in young horses

Tildelt: kr 2,5 mill.

Under et prosjekt på gris ble det oppdaget en vekstplate i ryggvirvlene som er kjent blant humanmedisinere, men knapt omtalt i veterinærlitteraturen. Platen heter den nevro-sentrale synchondrosen og er ansvarlig for vekst av spinalkanalen som ryggmargen løper gjennom. En trang spinalkanal kan klemme på nerver i nakken og gjøre hester ustø på alle fire bein; såkalt wobblersyndrom. Ettersom synchondrosen er ansvarlig for veksten av spinalkanalen kan den, dersom den vokser dårlig, potensielt gi slik forsnevring og dermed wobblersyndrom. Prosjektets hovedmål er derfor å beskrive den nevro-sentrale synchondrosen på hest. Vi har vært så heldige å få donert over tre ganger så mye materiale som planlagt. Nakken til over 30 føll med et aldersspenn fra cirka 9 måneders drektighet til 1 års alder har vært undersøkt med computer tomografi (CT). Avlesing, sammenfatning og presentasjon av resultater pågår for fullt, og hittil er det gjort tre tentative funn: 1. Det er forskjell i når veksten stenger mellom de forskjellige platene innad i virvlene. Forenklet kan man si at veksplatene øverst i virvelen, dvs. mot hestens man, stenger først, deretter stenger den midterste, nye vekstplaten; synchondrosen, og til sist stenger de vekstplatene som ligger nederst mot bakken, i virvelkroppene. 2. Det er forskjell i når veksten stenger mellom de forskjellige nakkevirvlene. De syv nakkevirvlene nummereres fra 1: nærmest hodet, til 7: nærmest halen, og når man summerer vekstplatene så stenger de i følgende rekkefølge: 7, 3, 6, 4, 5, 2, 1. 3. Det er forskjell i om veksten er stengt eller ikke mellom forskjellige føll, avhengig av alder. Det er som nevnt forskjell mellom virvlene, men generelt kan man si at rundt 8 måneders alder er de øverste vekstplatene stengt, det er fortsatt synlige «arr» etter den midterste, nye vekstplaten; synchondrosen, mens de nederste vekstplatene er fortsatt litt åpne, særlig bakerst i enkelte av virvelkroppene. Funnene er tentative fordi vi har fortsatt mulighet til å legge til mer data på de eldste alderstrinnene, og fordi vi ønsker å gruppere føllene etter rase i den grad materialet tillater det, for å analysere om veksten stenger tidligere i små ponnier enn i store hesteraser, eller vice versa. Materialet inneholder også et stort antall forandringer som sannsynligvis representerer sykdom, men det er allerede så mye informasjon å rapportere om stengning av vekst at sykdomseksempler planlegges sammenfattet i en ekstra, separat artikkel. Det jobbes også med både magnetisk resonansavbildning (MR) og histologisk validering. NMBU har fått en sterk 3-tesla MR-skanner med plass til det meste av nakken på små føll i klinikk, så vi gleder oss til å rapportere mer fra disse spennende teknikkene i fremtiden!

-

Unge hester kan utvikle cervikal vertebral stenotisk myelopati og ataksi, kjent som «wobbler syndrom» og forbundet med tap av avlsverdi, nedsatt atletisk potensial og eutanasi. Noen wobblere har osteochondrose i sine vertebrale fasettledd, men det er ikke kjent hvordan dette henger sammen forsnevringen av ryggmargskanalen i wobbler syndrom. Under forskning på gris ble det oppdaget en struktur kjent som den nevro-sentrale synchondrosen. Endene av strukturen er ansvarlige for å danne fasettleddene, og midten er ansvarlig for å danne ryggmargskanalen. Den nevro-sentrale synchondrosen er ikke beskrevet i tekstbøker for veterinæranatomi. Målet med prosjektet er derfor å lage en anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen i nakken på føll, gjennom bruk av avansert billeddiagnostikk. Beskrivelsen vil legge grunnlaget for fremtidig diagnose av sykdom i denne strukturen, med potensial til å forklare forsnevring av ryggmargskanalen og wobbler syndrom på unge hester.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram