Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal Cities - PES

Tildelt: kr 59 999

Prosjektnummer:

323881

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Nordic Edge har sammen med norsk og internasjonale aktører jobbet fram en søknad inn mot H2020 Green Deal. Dette prosjektet, som bestod i både å sette sammen konsortiet, bygge støtte, jobbe fram arbeidspakker og skrive søknaden, har som mål å støtte EU sin satsing inn mot 100 klimanøytrale byer innen 2030. Prosjektet ledes fra Norge gjennom NTNU og støttes av norske aktører slik som Nordic Edge, SINTEF og Universitetet i Stavanger.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020