Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigation of the effectiveness of mitigating actions for integration of Unmanned Aerial Vehicles in G (Uncontrolled) Air Space

Alternativ tittel: Undersøkelse av effektiviteten av mitigerende tiltak for integrasjon av ubemannede luftfartøyer i uregulert luftrom (Klasse G)

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

323903

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Siden begynnelsen av det 21. århundre har bruken av ubemannede flysystemer (UAS) vært i en økende trend. EASA utstedte en policyerklæring om luftdyktighetskravene til UAS i 2009 for å håndtere det økende antall UAS i sivile applikasjoner. I 2015 introduserte European Union Aviation Safety Agency (EASA) tre nye UAS-kategorier som ble inkludert i et nytt regelverk. I 2019 ble to hoveddokumenter utarbeidet og presentert for operatørenes. I denne sammenheng kategoriseres droner etter deres evner og har brakt passende forpliktelser til hver kategori som ‘Open, Specific og Certified’. I den spesifikke kategorien som ble brukt mest blant de åpne og sertifiserte kategoriene og som omfattes av prosjektets omfang, var det viktigste som ble reist gjennomføring av en risikovurdering for å få autorisasjon fra vedkommende myndighet. Tillatelse for UAS-operasjoner i den spesifikke kategorien gis basert på en spesiell operasjonsrisikovurdering (SORA). Risikovurderingen kategoriserer operasjoner i Specific Assurance and Integrity Levels (SAIL), som bestemmer nivået på kravene til operasjonen. Hovedtemaet for denne doktorgraden er å undersøke sikkerhetsnivået til SORA.

As Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) are integrated into the airpsace among manned aviation for industrial use, the safety of operations is a key aspect. The main topic for this PhD is to examine the safety level of the SORA methodology of which principles are determined by the Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS) group, with different theoretical methods and flight tests to be conducted at practically different flight geographies. The project will also reveal the prototype of ‘Specific Integrity and Assurance’ parameters and ‘mitigations’ procedures for Ground and Air Risk Classes where potentially SORA is likely to be insufficient, by dwell on the causality of the biases of the aviation authorities and all operators towards to the SORA methodology. This PhD project is a collaboration between University of Stavanger (UiS) and KVS Technologies and aim to investigate the effectiveness of the SORA methodology developed for Remotely Piloted Aircraft Systems.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd