Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

How incumbents and new entrants dynamically position themselves for optimal strategic distinctiveness by shaping and reshaping identity

Alternativ tittel: Hvordan etablerte og nye aktører dynamisk posisjonerer seg for optimal strategisk særpreg ved å forme og omforme identitet

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

323910

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Målet med forskningen er å øke vår kunnskap om hvor mye bedrifter bør skille seg ut fra konkurrentene, men ikke så mye at kunder, investorer, ansatte eller andre interessenter unngår dem. Alle bedrifter prøver å skille seg ut fra konkurrentene ved å ha f.eks. en annen visuell identitet, unik måte å kommunisere på, kanskje bare online eller bare fysiske salgssteder (avhengig av hvordan bransjen generelt fungerer), unike produkter, priser og så videre. Imidlertid, hvis firmaet er for radikal og ulik enn bransjens "gjennomsnitt", kan kunden oppfatte at bedriften er så annerledes at de ikke våger å kjøpe noe fra dem. Kunden kan da vende seg til og handle hos en bedrift som kjennes trygg og gjenkjennelig. Denne differensieringen er også viktig overfor investorsamfunnet. Hvor finner investoren det mest hensiktsmessige å investere; bedriften som er som alle andre, eller den som skiller seg ut fra mengden? Hvordan tar investoren hensyn til dette? Videre kan det være at investorer har forskjellige syn avhengig av om selskapet er i oppstarten eller har eksistert i mange år. Framdriftsrapport 323910 - How incumbents and new entrants dynamically position themselves for optimal strategic distinctiveness by shaping and reshaping identity . Til slutt, hvordan vil bedrifter være i stand til å tiltrekke seg de mest kompetente ansatte? Er det ved å være annerledes eller ved å være som konkurrentene, eller hvor mye annerledes vil de ansatte like at arbeidsgiveren deres skal være? Enkelt sagt, Hvor mye skal bedrifter skille seg ut gjennom hele livssyklusen for å være relevant overfor kunder, investorer og ansatte.? Er det et optimalt punkt? Vi vil intervjue forretningsledere, ansatte, investorer, kunder og andre relevante interessenter for å søke etter dette optimale punkt om å være annerledes. Prosjektet er i datainnsamling. Analyse starter i løpet av 2022. Prosjektet følger plan, men det er mulig dataen vil tilsi at vinklingen blir mer rettet mot strategi implementering.

The goal of the research is to supplement our present knowledge of optimal distinctiveness and organisational identity in a way that is relevant for the business community. It should provide further insight into how organisations implement adjustments, and the tools they use, to identify optimal distinctiveness by shaping and reshaping organisational identity. Or, put differently; How should companies differentiate themselves throughout their lifecycle to be relevant towards their stakeholders? The study is to expand upon existing research on strategic choices of perceived optimal distinctiveness by - probably - using the financial retail market in Europe as a basis for insight. It is the researchers view, that academic research on optimal distinctiveness, as a core part of strategic management, has to date oversimplified the continuously dynamic forces acting within the competitive field in question. As the research aims to examine multiple angles of organisational identity throughout time, the research will focus on a limited number of organisations (including both incumbents and new entrants) with the objective of obtaining a ‘360-degree’ observation. The candidate will do a multiple case study using public information and data and semi-structured interviews with multiple stakeholders. Findings and theory development will be directly relevant to the finance retail industry, and generalized (conceptual generalization) in relation to the mainstream research debate on business strategy. As there are many dependencies that are taken into account in a firm’s strategic choice of optimal distinctiveness, the research will consider which parameters to assume to be static (ceteris paribus) and limit the number of topics to maintain a balance between variations and interpretation It is the ambition that the findings will be relevant for top tier international journals and that the findings will be of great practical usage for “Corporate Norway”.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd