Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Biogeochemical processes governing boreal C cycling

Alternativ tittel: Biogeokjemiske prosesser i den boreale C-syklus

Tildelt: kr 12,1 mill.

Positive tilbakekoblinger vil ha en avgjørende påvirkning på klimaet ved at det kan forsterke dannelsen av klimagasser som CO2 og CH4 (metan). Biogov fokuserer på karbonkretsløpet i de nordlige, boreale områder ved å se på betydningen av skog, jord og tining av permafrost for transport av karbon (C) mellom disse systemet, og utvekslinger med atmosfæren. BioGov vil studere prosesser fra mikrobielt nivå til storskala overvåkning og modellering, og prosjektet har to sentrale målsettinger: 1) Å forstå og forutsi produksjon av klimagasser som CO2 og CH4 i boreale områder ved ulike klimascenarier, og 2) Å produsere data for bedre parametrisering av jordmodeller, Land System Models (LSM) som inngår i storskala klimamodellering. Betydningen av selvforsterkende tilbakekoblinger avgjørende her. Ved bruk av feltstudier fra tre ulike områder, lab-eksperimenter og modellering, vil vi oppnå en vesentlig bedre karakterisering av transport mellom ulike økosystemkomponenter (atmosfære, land, vann) på ulik skala, og dette vil gjøre oss i stand til å forstå det komplekse, boreale karbonkretsløpet og dermed bedre forutsi drivere og effekter av et endret klima.

Positive climate feedbacks can undermine policy efforts to minimise greenhouse gas (GHG) emissions. BioGov focuses on the high risk of mobilization of soil organic carbon (C) in the boreal biome as a consequence of warming and changes in precipitation, growing forest biomass (greening), and thawing of permafrost. The microbial transformation of C-stores is prone to boost GHG emissions, while thawing permafrost and increased precipitation will affect the flux of organic matter (OM) into lakes. Knowledge gaps on sensitivities of C cycling to climate change and shifts in ecosystem traits restrict our ability to make robust predictions of GHG trajectories using Land System Models (LSM). In particular, microbial and geochemical controls of OM processing under expected ecosystem transitions are poorly understood. BioGov aims to provide a process-based understanding of how organic C from soils and biomass is exported, processed and converted to GHG, including its transport along a land to water continuum at various spatial and temporal scales, as results of environmental changes. This project links terrestrial, aquatic and atmospheric processes, and unifies researchers from biology, geosciences and chemistry with modelers to address these complex issues of vital importance to climate and ecosystems. We will advance the 1-D representation in LSMs by adding linkages with lateral fluxes, across micro- to regional scale, between decomposition of OM, lateral transport of OM across the landscape, and vertical flux of GHG at three sites, in combination with laboratory experiments, using novel combination of state-of-the-art analysis methods, and national and regional water chemistry studies across a boreal ecosystem gradient. With high precision field and experimental data we will quantify key OM fluxes and processing rates enabling us to parameterize and validate models promoting more robust predictions of atmospheric GHGs under climate change.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet